ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

1962 рік

1962 рік

1967 рік

1967 рік

Рік заснування кафедри — 1922

Історія кафедри нерозривно зв’язана з історією підготовки інженерів в Одеській національній академії харчових технологій і тих його підрозділів, які здійснювали цю підготовку з перших років існування академії.

За весь період існування змінювались працівники, керівники та назва кафедри, однак інженерна графіка завжди була основою інженерної освіти.

На сьогодні кафедра Інженерної графіки і технічного дизайну представляє собою достатньо розвинений науковий і учбовий підрозділ академії.

1967 - 1998 рік

1967 — 1998 рік

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: інженерна графіка, інженерна та комп’ютерна графіка, основи промислового і громадянського будівництва та санітарної техніки, інженерне обладнання промислових будівель,

2008 рік

2008 рік

інтелектуальна власність, технічний дизайн, дизайн об’єктів готельно-рестораного сервісу, здійснюється дипломне консультування студентів технологічних спеціальностей. Проведена велика робота по створенню дистанційних курсів навчання. Викладачі кафедри підвищують свій професійний рівень проходженням стажування.

Щорічно колектив кафедри публікується в фахових виданнях, доповідають на різних конференціях. Ведеться науково-технічний зв’язок із Харьківским політехнічним університетом, Харківською академією дизайна і мистецтва, Запоріжським технічним університетом, Київським інститутом фізики металів і сплавів, АН України, Дніпропетровською і Одеською академією будівництва, Дніпроетровським національним горним уніврситетом.

IMG_1577

2015 рік

Кафедра активно приймає участь в громадському житі академії: щорічно організовує конкурси студентських робіт, олімпіади з інженерної графіки, дизайну і ергономіки, зустрічі студентів з колективом кафедри з різних дисциплін та науковим напрямам. В результаті таких зустрічей велика кількість студентів виявляють інтерес до наукової діяльності та вступають до аспірантури, щоб реалізувати свої ідеї в практику. На кафедрі постійно працюють науково-технічні, методичні семінари, регулярно проводяться відкриті заняття та взаємовідвідування занять.