НАВЧАЛЬНІ ДІСЦИПЛІНИ ТА ПРОГРАМИ

На кафедрі викладають такі дисципліни:

  • інженерна графіка;
  • інженерна та комп’ютерна графіка;
  • дизайн об’єктів готельно — ресторанного господарства;
  • технічний дизайн;
  • інтелектуальна власність;
  • інженерне обладнання будівель;
  • цивільне будівництво;
  • нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.