СЛОВО ЗАВІДУВАЧА

На період XXI століття під технічним дизайном слід розуміти власне художньо-технічний процес в сфері проектної діяльності, так і результати цього процесу у вигляді ескізів, креслень, проектів і зовнішнього вигляду товарів (продуктів, виробів, послуг) різного призначення, або будь-яких об’єктів предметно просторового середовища (приміщення, будівля, вулиця, місто та ін.).

У харчовій промисловості основними об’єктами дизайну є: різні види технологічного обладнання: машини, апарати харчових виробництв; інтер’єри виробничих приміщень; інтер’єри місць громадського харчування (ресторани, кафе та ін.); упаковки харчових продуктів; етикетки; товарні знаки; торгові марки; візуалізація харчових продуктів і послуг в рекламі підприємств виробників або продавців продуктів.

Відмінність проектної діяльності інженера-конструктора і дизайнера полягає в наступному: інженер проектує об’єкт, наприклад харчову упаковку, щоб вона зберігала високу якість продукту в період його зберігання, витримувала навантаження при транспортуванні, відповідала всім технічним і економічним вимогам і стандартам ЄС.

Завдання дизайнера — проектування форми, художньо-графічного виконання форми і етикетки, щоб вони були зручні для споживача і ефективно виконували комунікативну функцію між продуктом і покупцем товару за допомогою виконання його художньо-рекламного образу на високому змістовному і виробничому рівні.

У технічному дизайні форма товару (вироби, продукту) проектується з урахуванням наступних підходів:

  1. Дизайнер моделює всі можливі ситуації споживання речі, виявляючи таким чином її споживчі властивості і роблячи річ необхідною і комфортною.
  2. Реальна форма виробу, з одного боку, організовується відповідно до функції речі; з іншого боку відповідно до конструкторської схеми і внутрішнім вмістом. Тому дизайнер повинен органічно поєднати в образі вироби призначення речі і властивості її «організму».
  3. Вироби втілюється в конкретному матеріалі під час конкретного процесу виробництва. Тому форма речі одночасно підпорядковується певної технології, яка повинна забезпечити належний рівень виготовлення.
  4. Виріб повинен мати зовнішній вигляд (художньо-рекламний образ), щоб на ринку виділятися своїм новим або оригінальним видом з групи аналогів, або відповідати кращим аналогам представленим на регіональному чи національному ринку.

Будь-яке дизайн-проектування починається з вивчення: вимог ринку (маркетинг); недоліків товару і переваг конкурентів; зовнішнього вигляду патентних виробів (промислових зразків). На підставі зазначених досліджень дизайнер отримує технічне завдання (бриф), розробляє концепцію нового або модернізованого зовнішнього вигляду виробу, робить ескізи, моделює і виконує в графічному вигляді з використанням 2D або 3D проектування.

Ринок дизайнерських послуг для промисловості в країнах ЄС і США становить понад 120 млрд. дол.

Зав. кафедрой, д.т.н.,                                                                        проф. Іванова Л.О.