ПУБЛІКАЦІЇ

За період з 2012 по 2017 рік співробітники кафедри опублікували  наукових статей  монографій і  навчальних посібників і стали авторами (співавторами)  патентів на корисні моделі зареєстровані в Україні.