Історія кафедри

Кафедра Інженерної графіки та технічного дизайну – одна з найстаріших в академії. У навчальні плани Одеського млино-технічного училища входили «графічні заняття: малювання і креслення (геометричне, технічне, спеціальне, будівельне). У числі загальнотехнічних предметів Одеського технікуму технології зерна і борошна були нарисна геометрія і креслення, спеціальних предметів – «млино-технічне креслення , креслення деталей конструкцій млинових механізмів ». У технікумі креслення викладав інженер Євген Прохорович Єфімов.

На початку 30-х років секцією креслення керував доцент Казимир Осипович Вронський. 1 січня 1935 році ця секція увійшла до складу технологічного факультету. У 1935 р на базі секції креслення була організована кафедра Графіки, на якій читалися такі дисципліни, як креслення і нарисна геометрія. Кафедру очолив доцент Михайло Миколайович Волков. На кафедрі працювали 4 викладачі і лаборант, які навчали 100 студентів I і II курсів технологічного факультету.

В період роботи в Ташкенті спочатку нарисна геометрія, графіка і технічне малювання входили в число навчальних дисциплін кафедри Деталей машин. З відновленням кафедри її завідувачем 1 липня 1943 був призначений доктор технічних наук, професор Семен Семенович Аглицкий, який керував кафедрою до 1948 р.

У наступні роки кафедру очолювали доценти Абрам Давидович Короб (1948-1952 рр.), Василь Федорович Мальцев (1952-1954 рр.), Старший викладач В’ячеслав Олександрович Князєв (1956-1959 рр.). У 1959 р очолив кафедру доцент Борис Сергійович Гуськов.

В. А. Князев
В. А. Князев
Б. С. Гуськов
Б. С. Гуськов

З моменту створення кафедри в її складі працювали також доценти Є. А. Банит, Н. Д. Бірючевскій, старші викладачі С. С. Дяченко, Д. Н. Коган, О. І. Ільницька, В. А. Заблонського, В. П. Малаховцев, викладачі Л. М. Маценко, І. С. Орлик, В. Н. Бондарев, В. М. Копеляк, М. Я. Симонович, С. В. Жуков, Г. М. Греков, А. Т . Молостова, В. В. Шумішін, А. Г. Крахін.

Під їх керівництвом здійснювалася велика робота по підвищенню науково-педагогічного рівня викладачів, удосконалення навчально-виховного процесу. У складний повоєнний період розширювалася матеріальна база кафедри, створювалися зручні для роботи креслярські зали. На кафедрі постійно працювала група, яка проводила наукові дослідження в різних напрямках, в результаті роботи якої захищені кілька кандидатський дисертацій (кандидати технічних наук В. П. Малаховцев і Г. М. Греков).

Колектив кафедри, вересень 1962 р Перший ряд (зліва направо): Е. І. Ільницька, В. А. Заблонського, Б. С. Гусь-ков, Д. Л. Коган, А. Т. Молостова, Е. О. Білецька; другий ряд: Л. А. Полєтаєв, Н. А. Донець, Л. П. Зикін, С. O. Смирнова, В. А. Князєв, А. Г. Крахін, Г. М. Греків, В. Л. Назарова , В. П. Малаховцев
Колектив кафедри, вересень 1962 р
Перший ряд (зліва направо): Е. І. Ільницька, В. А. Заблонського, Б. С. Гусь-ков, Д. Л. Коган, А. Т. Молостова, Е. О. Білецька;
другий ряд: Л. А. Полєтаєв, Н. А. Донець, Л. П. Зикін, С. O. Смирнова, В. А. Князєв, А. Г. Крахін, Г. М. Греків, В. Л. Назарова , В. П. Малаховцев

У 1967-1987 рр. кафедрою керував доцент Георгій Макарович Греков. У цей час на кафедрі сформувався науково-педагогічне спрямування щодо вдосконалення організації навчального процесу, були захищені дві кандидатські дисертації (кандидати педагогічних наук С. О. Смирнова та Л. І. Заякіна).

У 1988-1998 рр. кафедрою завідував доцент Валерій Миколайович Петров. У цей період почалися перші розробки по впровадженню в навчальний процес кафедри елементів комп’ютерної графіки в системі AutoCad. Поруч з ним працювали досвідчені фахівці та педагоги, такі, як доценти А. А. Оргіян, Л. І. Заякіна, С. О. Смирнова, Г. Д. Маламен, О. П. Олік, О. Б. Васильєв, старші викладачі Ю. В. Прік, С. С. Гріденок, Л. Г. Царенко, викладачі Т.А. Донченко, Л. М. Сагач, О. А. Краснодемська, О. І. Іванова, Є. М. Байдак, Г. Ф. Миколаєва, Л. Т. Смирнова.

З 1998 по 2007 рр. кафедру очолював доцент А. А. Оргіян. У 2002-2003 рр. на кафедрі були захищені дві докторські дисертації (доктора технічних наук А. А. Оргіян і Г. Д. Маламен).

В даний час на чолі кафедри доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ліна Олександрівна Іванова. У штаті кафедри працюють вісім викладачів, з них три доцента – кандидат педагогічних наук С. О. Смирнова, кандидати технічних наук Л. Я. Донець і Т. М. Григорова, старші викладачі Е. А. Краснодемська і Л. Г. Царенко, викладачі Л. М. Сагач і Т. О. Донченко. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з інженера Н. М. Косіцина і старшого техніка І. А. Костишиної.

Кафедра веде підготовку студентів різних спеціальностей з освоєння наступних дисциплін: нарисна геометрія, проекційне креслення, машинобудівне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка, основи промислового будівництва і санітарної техніки, інтелектуальна власність.

З 2006 р вдосконалюється матеріально-технічна база кафедри. Всі креслярські аудиторії кафедри оснащені плакатами і ілюстративним матеріалом. Працює креслярський зал для самостійної роботи студентів, а також комп’ютерний зал.

Колектив кафедри, 2007 р Перший ряд (зліва направо): І. А. Костишина, Л. Я. Ковтун, С. О. Смирнова, Л. М. Сагач, А. Н. Бензарь, С. р Шиліна; другий ряд: А. А. Жданов, Л. Г. Царенко, Ю. В. Прік, Т. О. Дон-ченко, А. А. Оргіян, Е. О. Краснодемська, А. П. Олік, С. С. Гріденок
Колектив кафедри, 2007 р
Перший ряд (зліва направо): І. А. Костишина, Л. Я. Ковтун, С. О. Смирнова, Л. М. Сагач, А. Н. Бензарь, С. р Шиліна; другий ряд: А. А. Жданов, Л. Г. Царенко, Ю. В. Прік, Т. О. Дон-ченко, А. А. Оргіян, Е. О. Краснодемська, А. П. Олік, С. С. Гріденок

Кафедра Інженерної графіки та технічного дизайну здійснює підготовку студентів за трьома напрямками: фундаментальна дисципліна «Інженерна графіка» з активним використанням комп’ютерної графіки; загальноосвітня інженерна дисципліна «Технічний дизайн» в розвитку конкурентоспроможних технологічних процесів харчової промисловості; загальноосвітні дисципліни «Основи промислового будівництва і санітарної техніки» і «Громадянське будівництво», «Інтелектуальна власність».

Особлива увага приділяється розвитку наукового напряму «Технічний дизайн в харчовій і переробній галузі».