Навчальні програми

Навчальна програма Громадське будывництво та інженерне обладнання будівель

Навчальна програма Дизайн об′єктів готельно-ресторанного господарства

Навчальна програма Інтелектуальна власність ГРС

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец.075 ЕМ583

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец. 051 магістри

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец. 071 магістри

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец. 073 магістри

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец. 076 магістри

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец. 133 магістри

Навчальна програма Інтелектуальна власність спец. 181 магістри

Навчальна програма Інженерна графіка спец. 122 бакалавр

Навчальна програма Інженерна графіка спец. 141 бакалавр

Навчальна програма Інженерна графіка та поглиблене вивчення інженерної графіки спец. 241 бакалавр

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 131 бакалавр

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 133 бакалавр (Галузеве машинобудування)

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 133 бакалавр (Обладнання переробних і зернових виробництв)

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 142 бакалавр

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 144 бакалавр

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 181 бакалавр

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 183 бакалавр

Навчальна програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 185 бакалавр

Навчальна програма Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка спец. 185 бакалавр

Робоча програма Інженерна графіка спец. 6.050502

Робоча програма Інженерна та комп. графіка спец. 6.050702

Робоча програма Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель спец. 241 бакалаври

Робоча програма Дизайн об′єктів готельно-ресторанного господарства спец. 241 бакалавр

Робоча програма Інтелектуальна власність спец. 073 магістри

Робоча програма Інтелектуальна власність спец. 075 магістри

Робоча програма Інтелектуальна власність спец. 076 магістри

Робоча програма Інтелектуальна власність спец. 133 магістри

Робоча програма Інтелектуальна власність спец. 181 магістри

Робоча програма Інтелектуальна власність спец. 241 магістри

Робоча програма Інженерна та комп”ютерна графіка спец. 185 бакалавр

Робоча програма Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка спец. 185 бакалавр

Робоча програма Інженерна та комп”ютерна графіка спец. 181. бакалавр

Робоча програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 144 бакалавр

Робоча програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 183 бакалавр

Робоча програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 142 бакалавр

Робоча програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 133 бакалавр (Обладнання переробних і зернових виробництв)

Робоча програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 133 бакалавр (Галузеве машинобудування)

Робоча програма Інженерна та комп’ютерна графіка спец. 131 бакалавр

Робоча програма Інженерна графіка спец. 141 бакалавр

Робоча програма Інженерна графіка та поглиблене вивчення інженерної графіки спец. 241 бакалавр

Робоча програма Інженерна графіка спец. 122 бакалавр